1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อัยการจังหวัด ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายสมบูรณ์ ทองอุ่น อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมาย และการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยน.ส.ศิริภรณ์  ศรีพันธ์ นิติกรปฏิบัติการ และนายพีระ ชื่นตา เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิสศชจ.อุบลราชธานี ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและกฏหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเสนอแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อกฏหมายสำหรับประชาชนแก่เทศบาล พร้อมกันนี้ยังได้มอบกระดิ่งพระราชทานจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และคนในครอบครัว ให้แก่ทางเทศบาลด้วย โดยมีนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และน.ส.วิชญา  อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับ


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting