1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรื่อง ยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นชั่วคราวที่ผ่านมาการตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอน และรับรองบัญชีการสอบแข่งขัน

อ่านต่อคลิ๊กที่ภาพ

 

รายงาน สถานการณ์น้ำ


Secured by Siteground Web Hosting