1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ส่งตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาลร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560


วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมส่งตัวแทนนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560 ในการนี้นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบเบี้ยเลี้ยง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนและคณะครูที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบให้เต็มความสามารถ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting