1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560


วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายชาญชัย ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้เชิญคณะครู และตัวแทนสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจะทำกิจกรรมกัน ณ ค่ายทหารพราน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting