1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560


วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวา รินชำราบ ประจำปี 2560 ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลและจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้เรียนรู้ในเรื่องกฏระเบียบจราจร รวมไปถึงการดูแลบำรุงรักษารถก่อนที่จะทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเฉลิม หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล  และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี, สถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ และบริษัทกิจตรงยามาฮ่าจำกัด ซึ่งได้ส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง กฎระเบียบจราจร, การป้องกันอุบัติเหตุจากการจราขร และการขับขี่รถจักรยายนยนต์ที่ปลอดภัย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting