1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 อุบลราชธานี มอบน้ำดื่มและรถน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ  นายเดชา สินเติม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ได้มอบหมายให้นายเข็มทอง โพธิ์มา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน สำหรับเติมน้ำให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล เป็นผู้รับมอบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting