1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินฯร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย


วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ และเส้นทางเสด็จ เพื่อกำหนดแนวทางการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จพระราชทานถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ในการนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้เรียกหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดการเตรียมการรับเสด็จที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting