1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กอ.รมน. ร่วมกับวัดพิชยญาติการามวรวิหาร และกลุ่มมวลชนออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดิน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยพ.ต.อ.ไพโรจน์ มังคลา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี, พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รองเสนาธิการ มทบ.22, นายพัชรินทร์ เฉลิมวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วยคณะสงฆ์นำโดยพระครูวิศิษฎ์สรการ (พระะครูไทย) และญาติธรรมจากวัดพิชยญาติการามวรวิหารโดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  และกลุ่มมวลชนออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดินนำโดยคุณสามารถ ทับศรีนวล ประธานกลุ่ม ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค มามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

/ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting