1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้รัฐบาลดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ ด้วยทรงห่วงใยว่า ประชาชนจำนวนมากจะไม่สามารถเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ ได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ทุกคน ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดี แด่ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เป็นครั้งสุดท้าย อย่างทั่วถึง โดยควรจะได้สัมผัสบรรยากาศ และความรู้สึกเดียวกัน อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั่วทั้งประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง รวมจำนวน 85 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจำนวน 9 แห่ง ในส่วนภูมิภาค จำนวน 76 จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมกำหนดให้มีสถานที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทุกอำเภอ รวม 25 แห่ง ดังนี้

 1. พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมืองอุบลราชธานี
 2. วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ
 3. วัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม
 4. วัดสวนสวรรค์ อ.พิบูลมังสาหาร
 5. วัดเขื่องกลาง อ.เขื่องใน
 6. วัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล
 7. วัดม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ
 8. วัดสว่างอารมณ์ อ.เขมราฐ
 9. วัดมงคลนอก อ.เหล่าเสือโก้ก
 10. วัดหนองเป็ด อ.ตาลสุม
 11. วัดวารีอุดม อ.น้ำยืน
 12. วัดไชยมงคล อ.ศรีเมืองใหม่
 13. สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย (เผาดอกไม้จันทน์ที่วัดศรีพรหม)
 14. วัดบ้านโพนงาม อ.สำโรง
 15. วัดพระโตบ้านปากแซง อ.นาตาล
 16. วัดป่าศรีมงคล อ.บุณฑริก
 17. วัดโพธาราม อ.โขงเจียม
 18. วัดศรีบุญเรือง อ.โพธิ์ไทร
 19. วัดอุดรภาราม อ.กุดข้าวปุ้น
 20. หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น (เผาดอกไม้จันทน์ที่วัด บ.ซำสะกวยน้อย)
 21. วัดป่านาเยีย อ.นาเยีย
 22. วัดคำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร
 23. วัดหนองหิน อ.ดอนมดแดง
 24. วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ (เผาดอกไม้จันทน์ที่วัดสะพานโดม)
 25. วัดบ้านนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม

กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เวลา
พิธีการ
06.00 น.
เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
09.00 - 16.30 น.
เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์
16.30 น.
หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์
17.30 น.
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
18.30 - 22.00 น.
เริ่มให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง
22.00 น.
หลังจากที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้ว ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเริ่มนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา (โดยให้ดูจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิง)

การแต่งกาย
- ข้าราชการทุกระดับ เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์ สวมหมวก
- ลูกจ้าง เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ/เครื่องแบบของหน่วยงาน
- ประชาชน ชุดสุภาพไว้ทุกข์
- ข้าราชการที่รับผิดชอบเชิญดอกไม้จันทน์เข้าเผาที่เมรุวัด เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

( คลิกอ่านข้อมูลงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้ที่แบนเนอร์ด้านล่าง)


  กิจกรรมภายในเทศบาล

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting