1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เข้าอวยพรนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด


วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล นำรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าอวยพรนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ได้เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญแก่นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting