1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด Big Cleaning Day ปี 2560


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ วัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ้งมั่ง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ และหน่วยงานหลายภาคส่วนได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี, เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, หน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย, มณฑลทหารบกที่ 22 , กองบิน 21 , กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เรือนจำกลางอุบลราชธานี, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี, สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี, สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ, โรงพยาบาลวารินชำราบ, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, กองกำลังนักศึกษาวิชาทหาร, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ และจิตอาสาอำเภอวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด Big Cleaning Day ประจำปี 2560 เพื่อทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูแก่หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิด นายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยมงกฏ แก้วพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารที่ 22, นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ และนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ขึ้นรถดับเพลิงทำการฉีดน้ำ EM เพื่อบำบัดน้ำขังในชุมชน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่หน่วยงาน และจิตอาสาที่มาร่วมฟื้นฟูชุมชนในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting