1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับนายประชา เบาใจ ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นายชาญชัย ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนายมนัส กมลฤกษ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาส่งและให้กำลังใจนายประชา เบาใจ ในการโอนย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ  สังกัดกองการศึกษา ในการนี้ทางเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ยังได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting