1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยชุมชนท่าบ้งมั่ง ดีงาม หาดสวนยา


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการและชาวชุมชนท่าบ้งมั่ง พร้อมด้วยพระคุณเจ้าจากวัดเสนาวงศ์ ได้ทำพิธีเปิดและปล่อยแถวโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในชุมชนท่าบ้งมั่ง ดีงาม และหาดสวนยา เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด ได้แก่ การทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และพ่นยากำจัดยุง โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, น.ส.วิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ร่วมเป็นเกียรติ
สำหรับโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีแผนการดำเนินการ ดังนี้

  • วันที่ 27 พ.ย. 2560 ชุมชนท่าบ้งมั่ง ดีงาม หาดสวนยา
  • วันที่ 28 พ.ย. 2560 ชุมชนท่ากอไผ่ หาดสวนสุข หาดสวนสุข 1
  • วันที่ 29 พ.ย. 2560 ชุมชนคูยาง ดอนงิ้ว เกตุแก้ว
  • วันที่ 30 พ.ย. 2560 ชุมชนวัดวารินทราราม กุดปลาขาว
  • วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ชุมชนลับแล


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting