1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยชุมชนท่ากอไผ่ หาดสวนสุข หาดสวนสุข 1


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ดำเนินการทำความสะอาดตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในชุมชนท่ากอไผ่ หาดสวนสุข และหาดสวนสุข 1 เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด ได้แก่ การทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และพ่นยากำจัดยุง สำหรับโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีแผนการดำเนินการ ดังนี้

วันที่ 27 พ.ย. 2560 ชุมชนท่าบ้งมั่ง ดีงาม หาดสวนยา
วันที่ 28 พ.ย. 2560 ชุมชนท่ากอไผ่ หาดสวนสุข หาดสวนสุข 1
วันที่ 29 พ.ย. 2560 ชุมชนคูยาง ดอนงิ้ว เกตุแก้ว
วันที่ 30 พ.ย. 2560 ชุมชนวัดวารินทราราม กุดปลาขาว
วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ชุมชนลับแล

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting