1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ


วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ได้จัดการประชุมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อทำการชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบให้แก่ผู้ประกอบการ และพ่อค้าแม่ค้าที่มาลงทะเบียนกับทางอำเภอวารินชำราบได้รับทราบ ซึ่งตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบนั้น จะเริ่มดำเนินการ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่ 2 ซึ่งจะมีพิธีเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting