1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมใจทำความสะอาดชุมชนตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด ประจำปี 2560
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ชาวชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ต่างร่วมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชน และอาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง รวมถึงยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในด้านสุขภาพ คุณภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม  ตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting