1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบจัดพิธีเปิดโครงการ"ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ"ตลาดเทศบาล 2


วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าตลาดเทศบาล 2 อำเภอวารินชำราบโดยการนำของนายฤทธิสรรค เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน และมณฑลทหารบกที่ 22 ได้จัดพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกร ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไม่มีสถานที่ค้าขายในพื้นที่ได้นำสินค้ามาจำหน่ายในเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมด้วยส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ภาคเอกชน และคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมร่วมเยี่ยมชมบูทจำหน่ายสินค้าภายในตลาด และยังได้รับการสนับสนุนวงดนตรี"สุขสำราญแบนด์" และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ มาร่วมสร้างความคึกคักและความบันเทิงแก่ผู้ที่มาซื้อสินค้าภายในตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจแห่งนี้

สำหรับโครงการตลาดประชารัฐ เป็นนโยบายภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดสรรพื้นที่ค้าขายและจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น และยกระดับการค้าขายในชุมชน โดยจะเน้นไปที่สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในท้องถิ่น หรือสินค้า OTOP ที่มีในท้องถิ่นนั้นๆ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting