1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ปลัดเทศบาล นำผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าอวยพรวันเกิดนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี


วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เข้าอวยพรนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดยน.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ได้เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรและมอบกระเช้าแก่นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting