1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีปล่อยขบวนพาเหรดรณรงค์ด้านสาธารณสุข และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปล่อยขบวนพาเหรดอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้ในด้านสาธารณสุขสร้างความตระหนักแก่ชาวเมืองวารินชำราบในการดูแลสุขภาพกายและใจ  ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการเดินพาเหรดแล้ว ได้มีการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ กับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting