1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นวันที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพลังใจในการทำงานแก่อาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง"อาหารดี ชีวิตมีสุข" โดยนักโภชนากร จากโรงพยาบาลวารินชำราบ และการตรวจสุขภาพแก่อาสาสมัครแขนงต่างๆ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting