1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 8.00 น. ที่สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ เสริมสร้างทักษะ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานมากมาย ทั้งซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัลจากกองงานต่างๆของเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง และหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมมอบความสุขและความสนุกให้แก่เด็กๆได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวารินชำราบ  จิตอาสาจากธนาคารกรุงไทย รวมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น การประกวดวาดภาพระบายสี การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีวารินฯ" ให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดีจากโรงเรียนในเขตอำเภอวารินชำราบ และการมอบใบประกาศแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้งทางวิชาการ และการกีฬาในด้านโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน , นายอภิชัย แก้วงาม
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting