1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าตลาดเทศบาล 2 อำเภอวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล , นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ร่วมเยี่ยมชม ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสและจัดสรรพื้นที่ให้กับเกษตรกร ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีสถานที่ค้าขายได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายในเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก "ชุมชนคนทำเทียน" จากชุมชนวัดผาสุการาม มาร่วมสร้างความคึกคักและความบันเทิงแก่ผู้ที่มาซื้อสินค้าภายในตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจแห่งนี้ สำหรับโครงการตลาดประชารัฐ เป็นนโยบายภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดสรรพื้นที่ค้าขายและจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่น กระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น และยกระดับการค้าขายในชุมชน โดยจะเน้นไปที่สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในท้องถิ่น หรือสินค้า OTOP ที่มีในท้องถิ่นนั้นๆ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting