1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดประชุมโครงการสานพลังก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย เพื่อติดตามการดำเนินงานในการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และสำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน , ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ , สารวัตรปราโมทย์ อูปแก้ว สภ.วารินชำราบ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมในการประชุมครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting