1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญร่วมงานเทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญร่วมงานเทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว

ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561
นายจีระชัย ไกรกังวาร  นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ  กล่าวว่า  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายสาย ทั้งที่เป็นแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำมูล และมีแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ เช่น กุดศรีมังคละ กุดเต่า และกุดปลาขาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย พันธ์ปลาชนิดต่างๆ มากมาย หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหาร ใช้ในการอุปโภค บริโภค และประกอบอาชีพการเกษตร การประมง 

กุดปลาขาว เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ตั้งอยู่ ทางด้านทิศตะวันตกของถนนสถิตนิมมานกาล โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล เช่น งานประเพณีลอยกระทง  กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆเป็นต้น และที่กุดปลาขาวแห่งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม  – กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีดอกบัวแดง หรือ ดอกบัวสาย โผล่จากน้ำขึ้นมาจำนวนมาก โดยในเดือนตุลาคมจะเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานขึ้นเรื่อยๆ ดอกบัวแดง  จะออกดอกและ มีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ดอกจะบานสวยงดงามที่สุดในช่วงเวลาเช้า จนถึงเวลา 11.00 น. ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ จะมีทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวแวะมาสัมผัส และชื่นชมความงดงามของดอกบัวแดงเป็นจำนวนมาก เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่บริเวณกุดปลาขาวแห่งนี้  ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ ระบบนิเวศน์  การอนุรักษ์พันธุ์ดอกบัวแดง และต้องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนทำให้ดอกบัวแดงในกุดปลาขาว เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและนักท่องเที่ยว เป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดงานเทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของท้องถิ่น สนับสนุนให้คนในท้องถิ่นได้มี งาน มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และเพื่อ กระตุ้นให้เกิดการผลิตและการนำเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมในรูปแบบของการบริการท่องเที่ยว เป็นการตอบสนองหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เน้นการพึ่งพาตนเอง อีกทั้ง เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคราชการ และ ภาคประชาชนในชุมชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น  โดยรูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว จัดเรือของชุมชนบริการนำนักท่องเที่ยวนั่งชมและถ่ายรูปดอกบัวบาน  การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การออกร้านจำหน่ายสินค้า กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย กิจกรรมการถ่ายรูปเช็คอินจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ลานดอกบัวบานผ่านทางโซเชียลเนตเวอร์ต่างๆ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสความงดงามตามธรรมชาติของดอกบัวบาน ณ กุดปลาขาว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเทศกาล บัวบาน @ กุดปลาขาว สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ของเทศบาล www.warincity.go.th

และวันวาเลนไทน์นี้......ขอเชิญคู่รักทุกคู่ที่จดทะเบียนสมรส เดือน กุมภาพันธ์ 2561มาถ่ายรูปเช็คอิน บัวบาน @ กุดปลาขาว ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว เพียงแสดงทะเบียนสมรส ที่จดฯในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ท่านจะได้รับการถ่ายภาพ ที่จุด check in พร้อมอัดขยายภาพให้ฟรี วันที่ กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น.เท่านั้น 

  กิจกรรมภายในเทศบาล

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting