1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบออกหน่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางชุมชนหนองกอก อสม.ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีประชาชนจากชุมชนใกล้เคียงได้นำสุนัขและสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับการฉีด วัคซีนกันเป็นจำนวนมาก  พร้อมกันนี้อสม.และจิตอาสาบางส่วนยังได้ไปฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวภายใน วัดวรรณวารีด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมักจะแพร่ระบายใน ช่วงฤดูร้อนขณะนี้

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting