1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมวในเขตเทศบาล ประจำปี 2561 ฟรี!


วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวฟรี! โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่มีสุนัขและแมวเพศเมีย นำสุนัขและแมวมารับบริการทำหมันได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และยังเป้นการป้องกันโรคที่มากับสุนัขและแมวอย่างโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ซึ่งประชาชนก็ได้ให้ความสนใจนำสุนัขและแมวมาเข้ารับการทำหมันกันเป็นจำนวนมากจนเกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดไว้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting