1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ศาลปู่เดช บริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายคำ อ่อนจันทร์ รองประธานสภาเทศบาลได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเทศบาล เมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน  เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานทุกคนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting