1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับสำนักคุมประพฤติอุบลราชธานีดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ ชุมชนดอนงิ้วและชุมชนกุดปลาขาว

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักคุมประพฤติอุบลราชธานี ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ Big Cleaning Day ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอิสาน ประจำปี 2561 ณ ชุมชนดอนงิ้วและชุมชนกุดปลาขาว ให้มีความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองวารินสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว และผู้ที่สัญจรไปมา โดยมี นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ภาพเพิ่มเติมโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting