1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเตรียมงานจัดงานกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีตำรวจ, ผู้แทนทหารจากมณฑลทหารบกที่22,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี,โรงเรียนในสังกัดเทศบาล,โรงเรียนในเขตอำเภอวารินชำราบ, และผู้แทนชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงานกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ประจำปี 2561 โดยมีนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงถึงรายละเอียดกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้แก่ พิธีถวายราชสักการะและเปิดกิจกรรมที่ทุ่งคำน้ำแซบ, กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ลอกร่องระบายน้ำ,ล้างทำความสะอาด แหล่งน้ำตามธรรมชาติ , ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่สวนสาธารณะ  

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting