1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีลงนาม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ วัดวรรณวารี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ , ผู้อำนวยการโรงเรียนหน่องตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) , ประธานชุมชนหนองตาโผ่น , ประธานชุมชนหนองกอก และตัวแทนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ร่วมพิธีลงนามใน MOU  "บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เพื่อดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐจึงมีความตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาวัดในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญา ด้วยแนวทาง 5ส  โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนการงาน มาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting