1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด  เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการรณรงค์ทำความสะอาด ปัดกวาดเก็บขยะมูลฝอย ถากถางหญ้า ตัดกิ่งไม้ในถนนสายหลัก ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ,นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีตำรวจ, ผู้แทนทหารจากมณฑลทหารบกที่22,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี,โรงเรียนในสังกัดเทศบาล,โรงเรียนในเขตอำเภอวารินชำราบ, และผู้แทนชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting