1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2561 แก่พนักงานจ้าง

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการวารินเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2561 แก่พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลเมืองวารินชำราบ  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในการอบรม และมอบนโยบายในการดำเนินงาน ในเรื่องประมวลจริยธรรมของ พนักงานจ้างและลูกจ้างภายในสังกัด และสอบถามถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting