1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด และดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญในโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองวารินชำราบ นำโดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ได้ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2561

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting