1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบสิ่งของและติดตามการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ได้เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและติดตามการดูแลเบื้องต้นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง กลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน และวางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความดูแลอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting