1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เดินทางไปให้การต้อนรับ นายธนาคม กองเพียร ซึ่งได้(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน  ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับ นายธนาคม กองเพียร ได้(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting