1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานจ้างดีเด่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานจ้างดีเด่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานจ้างของเทศบาล ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายฤทธิสรรค เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานจ้างดีเด่นในครั้งนี้ นอกจากนี้ในงานยังเป็นการเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลด้วย โดยมีการจับสลากมอบของรางวัล และการแสดงดนตรีซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting