1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัดประชุมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Cluster

วันที่ 31  มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่3  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัดประชุมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary care cluster เพื่อให้เกิดการดูแลประชาชน ในพื้นที่ขนาดเหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลได้ทั่วถึง และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดีขึ้น โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ , นางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ,นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , นางญาณผกา สารธิมา หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting