1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2562 เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านความสะอาดภายในและปรับปรุงส่วนที่ชำรุดผุพังภายในตลาดสดเทศบาล1 และตลาดสดเทศบาล2 โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ,คณะกรรมการตลาดสดเทศบาล1 และคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล2 ชุดปัจจุบัน ร่วมในการประชุมครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting