1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วม ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วม หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยศ โดยมีจากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ,น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ ร่วมในการประชุมครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting