1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ประจำปี 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก พันเอก ชูชาติ อุปสาร เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 22 นำจิตอาสาจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ, พัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ และหน่วยงานทหาร ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาทุกภาคส่วน โดยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting