1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำโจ้กเพื่อนำมาทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำโจ้กเพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จึงได้ดำเนินการซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำโจ้ก และพิธีเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเก็บรักษา เพื่อใช้ประกอบ พิธีฯในวันที่ 6 เมษายน 2562

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting