1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำโจ้กเพื่อนำมาทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำโจ้ก” โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณบ่อน้ำโจ้ก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยภายในพิธี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นบวงสรวงบูชาเทพยดา เทพารักษ์ และประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาวพร้อมเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำไปยังรถบุษบกเคลื่อนขบวนไปยังวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ต่อไป

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting