1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอัคคีภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความชำนาญสามารถรับมือกับสถานการณ์อัคคีภัยในรูปแบบต่างๆได้ มีการมอบนโยบายและกล่าวปิดโครงการอบรม โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และยังได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี , นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี , น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมชมการฝึกซ้อมแผนฯในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting