1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(สวนพระยาประทุมเทพภักดี) หรือหอชมวิว นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานครูเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบ ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting