1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ 2562


จากระดับน้ำแม่น้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะล้นตลิ่งเข้ามาในพื้นที่ริมน้ำเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในวันนี้ (4 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองคณะผู้บริหาร นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้เรียกประชุมปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้ผลกระทบ จากพายุโซนร้อน ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว ณ จุด M7 เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ที่ 6.92 ม./ร.ส.ม. (ระดับความจุลำน้ำ 7.00 ม.)  โดยได้กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

  • จัดเตรียมเต็นท์ผ้าใบ พร้อมกำหนดจุดรองรับประชาชนที่จะอพยพที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณข้างสำนักงานที่ดินสาขาวารินชำราบ
  • ประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการอพยพมายังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริเวณข้างสำนักงานที่ดิน หรือทางโทรศัพท์ 045-321199 , 045-321999 , 045-321523 ตลอด 24 ชม


จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำมูล และในพื้นที่เสี่ยง เก็บของขึ้นที่สูง และเตรียมพร้อมอพยพ ตลอด 24 ชม.

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting