1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายฉัตรพล ไกรกังวาร เจ้าของร้าน เทค อะ เบรก และคณะ ได้รวมบริจาคสมทบซื้อสิ่งของอุปภคบริโภค จำนวน 350 ถุง เพื่อนำมามอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายทรงกรด ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข ,นายฉัตรพล ไกรกังวาร เจ้าของร้าน เทค อะ เบรก , ร้านเฟรซบีนส์ , หจก.เทียนกวงกระจก บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด กรุงเทพฯ , วาวา บริษัท แสงไทย อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร , เหม่ง Canale House กรุงเทพฯ ,พี่นุ่น หจก. พี.โอ.วัสดุก่อสร้าง 1997 จังหวัดปัตตานี , หจก.จึงเฮงฮวด จังหวัดบุรีรัมย์ , ร้านไทยเชน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งได้รวมบริจาคสมทบซื้อสิ่งของอุปภคบริโภค จำนวน 350 ถุง เพื่อนำมามอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารได้แก่ รองนายกเทศมนตรี,นางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ได้ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ในการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้มาเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มารับถุงยังชีพด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting