1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 998 ชุด

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 998 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรายงานสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้น พร้อมด้วย นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ สมาชิกสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมเป็นเกียรติ พร้อมกันนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยนายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบข้าวกล่องแก่ผู้ประสบอุทกภัย และมาพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting