1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิงเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 30 กันยายน 2562 น.เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับนาย วุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎร และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในศูนย์พักพิง และจิตอาสาที่มาร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมกันนี้ยังได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting