1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี มูลนิธิร่วมกตัญญู และกำลังพลทหาร Big Cleaning Day ชุมชนเกตุแก้ว ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี มูลนิธิร่วมกตัญญู และกำลังพลทหาร ได้ดำเนินการทำความสะอาดชุมชนเกตุแก้ว,ศาลาใหญ่วัดท่าบ้งมั่ง ,ศาลากลางบ้าและทำความสะอาดศาลากลางบ้านชุมชนท่าบ้งมั่ง ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้มีความสะอาดเรียบร้อย โดยมี นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล มาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่มาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting