1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การประชุมพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดในโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2562 ซึ่งจะเป็นการประกวดชุมชนดีเด่นประเภทต่างๆใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาความสะอาด, ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, ด้านศิลปินพื้นบ้านสืบสานประเพณีท้องถิ่น, ด้านอาหารพื้นเมืองของชุมชน และด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting